≡ MENU ≡

Support for Ukraine | Wspieramy Ukrainę

 

Chatler popiera Ukrainę!

Jesteśmy poruszeni aktem nieusprawiedliwionej agresji Rosji na terytorium Ukrainy i w związku z tym zdecydowaliśmy, że do odwołania
produkty marki Chatler nie będą sprzedawane do klientów z Rosji.

Jednocześnie przekazujemy wyrazy współczucia obywatelom Ukrainy – jesteśmy myślami z wami i mamy nadzieję, że ten koszmar się szybko skończy! Jeśli jakakolwiek ukraińska firma będzie chciała w przyszłości importować nasze produkty do Ukrainy – otrzyma od nas specjalny pakiet wsparcia jako wyraz solidarności w odbudowie lokalnej ekonomii.


Chatler supports Ukraine!

We are moved by the act of unjustified aggression by Russia on the territory of Ukraine and therefore we have decided that
Chatler products will not be sold to Russian customers until further notice.

At the same time, we express our sympathy to the citizens of Ukraine – we are in thoughts with you and we hope that this nightmare will end soon! If any Ukrainian company wants to import our products to Ukraine in the future – it will receive a special support package from us as an expression of solidarity in the reconstruction of the local economy.


Chatler підтримує Україну!

Ми зворушені актом невиправданої агресії з боку Росії на території України, і тому ми вирішили, що
продукція Chatler не буде продаватися російським клієнтам до подальшого повідомлення.

Водночас висловлюємо співчуття громадянам України – ми з вами в думках і сподіваємося, що цей кошмар скоро закінчиться! Якщо будь-яка українська компанія захоче в майбутньому імпортувати нашу продукцію в Україну – вона отримає від нас спеціальний пакет підтримки як вираз солідарності у відбудові місцевої економіки.

 


Producent i Dystrybutor Kosmetyków

Chatler Parfume Sp. z o.o.

ul. Gen. Ziętka 20B, 41-412 Mysłowice

bok(at)chatler.pl