≡ MENU ≡

About Chatler | O Chatler

Chatler is producing highest-quality perfumes since 1999 using the motto “Pay for scent – not for brand”. We offer combination of the world-best fragrance quality, global innovation in perfumes but at surprisingly low price. The effect is amazing!

 

 • Premium French scent oils inside each product
 • Smell lasting even up to 24h (average around 8h)
 • Unique skin-hydrating composition decreasing the dryness caused by alcohol
 • With Braille text for blind people on each box as one of probably two brands in the world
 • 100% vegan perfumes
 • Eco-friendly: made partially from regranulated plastic and using fully recyclable carton and glass packing
 • Animal-friendly: not tested on animals
 • Made in own factory in Poland, European Union
 • Beautiful by design

 

Chatler is also offering unique innovative solutions which increase number of ml/fl oz used per person and increasing sale out to the same user by +50% as well as shelf diversity by +300% comparing to standard 100ml/3,4 fl oz perfumes of our competitors. In effect you can sell more perfumes to the same person and be more advantageous versus your local competitors. Would you like to test it?

We’re looking for international clients happy to offer Chatler to their countries as sole distributors. We offer friendly & professional customer service and easy delivery.

In case of your kind interest – do not hesitate to contact us!

facebook


Chatler od 1999 roku produkuje najwyższej jakości perfumy kierując się mottem „Płać za zapach – nie za markę”. Oferujemy połączenie najlepszej na świecie jakości zapachów, światowych innowacji w perfumach, ale w zaskakująco niskiej cenie. Efekt jest niesamowity!

 

 • Francuskie olejki zapachowe premium w każdym produkcie
 • Zapach utrzymujący się nawet do 24h (średnio około 8h)
 • Unikalna kompozycja nawilżająca skórę zmniejszająca przesuszenie spowodowane alkoholem
 • Z tekstem Braille’a dla osób niewidomych na każdym pudełku jako jedna z prawdopodobnie dwóch marek na świecie
 • 100% wegańskie perfumy
 • Przyjazny dla środowiska: wykonany częściowo z regranulowanego tworzywa sztucznego i przy użyciu w pełni nadającego się do recyklingu kartonu i opakowania szklanego
 • Przyjazny dla zwierząt: nie testowany na zwierzętach
 • Wykonane we własnej fabryce w Polsce, Unii Europejskiej
 • Piękny projekt opakowań

 

Chatler oferuje również unikalne, innowacyjne rozwiązania zwiększające ilość zużytych ml na osobę i zwiększające sprzedaż do tego samego użytkownika o +50% oraz zróżnicowanie półki o +300% w porównaniu ze standardowymi perfumami 100ml naszych konkurentów.

W efekcie możesz sprzedawać więcej perfum tej samej osobie i być bardziej korzystnym w stosunku do lokalnych konkurentów. Chciałbyś to przetestować?

W przypadku zainteresowania – zapraszamy do kontaktu!

Producent i Dystrybutor Kosmetyków

Chatler Parfume Sp. z o.o.

ul. Gen. Ziętka 20B, 41-412 Mysłowice

bok(at)chatler.pl